dimecres, 5 de març de 2014

Retrat

Encàrrec: Feu autoretrats (selfie). Aquests s'hauran de manipular amb Photoshop per a crear una imatge impactant visualment.
Format: 13x18 o 18x13cm
Resolució: 150 ppp
Nombre mínm de treballs: 2
Títol: autoretrat
Etiqueta: retrat
Data límit: 14 de març

Expressionisme

Encàrrec: Realitzar retrats expressionistes. Feu fotografies en picat i contrapicat i orientació diagonal jugant amb il·luminacions dures. Utilitzeu per il·luminar qualsevol focus de llum artificial.
Format: 13x18 o 18x13cm
Resolució: 150 ppp
Nombre mínm de treballs: 3
Títol: el nom de la persona fotografiada.
Etiquetes: expressionisme, retrat.
Data límit: 14 de març