dimecres, 20 de novembre de 2013

Futurisme

Encàrrec: Crea imatges on es representi el moviment. Algun dels treballs ha de fer referència al moviment de la ciutat (cotxes, persones,...)
Format: 13x18 o 18x13 cm
Resolució: 150 ppp
Títol: Poseu com a títol "dinamisme de....."
Nombre mínim de treballs: 4.
Etiqueta: futurisme
Data límit: 29 de novembreDadà

Encàrrec: Realitza fotomuntatges que facin burla de la imatge que ens transmeten la publicitat i les revistes de moda. El treball simularà la portada d'una revista de moda o bellesa i haurà de mostrar una figura femenina o masculina. En aquest treball cal incloure fragments tipogràfics.

Mides: 13x18 cm
Resolució: 150 ppp
Títol: Algun fragment del text que apareix a la imatge

Nombre mínim de treballs: 1
Etiqueta: Dadà

Data límit: 22 de novembre